Kraków 2016 sym

Inicjatywy

Strona Główna  >>  Inicjatywy

Przygotowanie duchowe

W procesie przygotowania do SDM chcemy rozważać Wiązankę ks. Generała na 2016 rok, która przypomina nam o 3 elementach salezjańskiej duchowości: doświadczeniu, wiary, wspólnoty i miłosierdzia. Materiały przygotujemy i roześlemy w 2016

Zaangażowanie inspektorii

Oprócz zaangażowania wszystkich inspektorii w przygotowanie Dnia SRM poszczególne inspektorie będą mogły przygotować koncerty, animacje i przedstawienia w ramach Festiwalu Młodych.

Ponadto prosimy inspektorie o zaangażowanie w przedstawienie i promocję charyzmatu salezjańskiego w ramach działalności Centrum Powołaniowego. Informacje na ten temat ukażą się na stronie internetowej.